Hår och identitet

Många är vi som, ofta utan att veta om det, bär en frisyr som förstärker och lyfter fram vår identitet. Det kan lika gärna vara ett långt vildvuxet hår som ett kort, vattenkammat, eller ett kort och rufsigt hår det handlar om. Män brukar måna om sin frisyr eftersom det är en av relativt få faktorer i deras utseende som modifieras. Att ha ett tjockare hår, som går att styla och forma som man önskar är en stor fördel.

Vissa bryr sig mer om sitt utseende än andra, det gäller för alla kön, samhällsklasser, ursprung och åldrar. Vissa är helt enkelt mer fåfängt lagda än andra. För några betyder det mycket att kunna göra ett visst intryck på de människor man möter, medan andra är mer avslappnade.

Oavsett vilket så känns det lätt orättvist när man som ung och vital, i sina bästa år, drabbas av märkbart håravfall. Man vill sällan förlora den frisyr som brukar rama in ens ansikte och stärka ens karaktärsdrag.

Behåll din identitet och självkänsla

Ens identitet är givetvis alltid densamma, den finns inom oss. Men man får inte underskatta värdet av vilket intryck man gör med sina yttre egenskaper. Att bära den frisyr man tycker lyfter fram sin identitet ska vara varje människas rättighet, oavsett om man bär på gener som tar kol på ens hårsäckar alldeles för tidigt.

Ett tjockare hår signalerar vitalitet, kraft, ungdomlighet och god hälsa. Vem vill inte signalera det? Det finns inte lika många saker med ett tunt, glest hår som är eftersträvansvärt. Värt att notera är att inte alla bryr sig så mycket om sitt utseende, men långt fler än de som vågar erkänna. Frågan är varför man ska behöva dölja det? Att känna sig fin ligger i vår natur.